Halens låneskydd

LÅNESKYDD – ibland inträffar det oförutsedda i form av arbetslöshet,  sjukdom som kräver sjukhusvård eller ännu värre gör så  att livet tar slut. Tyvärr saknar många ett skydd när sådant  händer. Därför erbjuder Halens Låneskydd som en extra trygghet för  våra kunder.  Försäkringsskyddet och kvalificeringskraven är anpassade efter din ålder, olika regler gäller om du är under eller över 65 år.

Kostnaden för Halens Låneskydd är 0,45 % per månad av aktuell låneskuld, dock lägst 25 kr. Ex. Om din låneskuld är 20 000 kr kostar Halens Låneskydd endast 90 kr /månad. Kostnaden betalas på samma faktura som för ditt Halens Privatlån.

Halens Låneskydd tecknar du i samband med att du ansöker om Halens Privatlån. Är du redan kund och vill teckna Halens Låneskydd till ditt lån kan du teckna försäkringen i efterhand.

Halens Låneskydd

Ibland inträffar det oförutsedda i form av arbetslöshet, sjukdom
som kräver sjukhusvård eller ännu värre gör så att livet tar slut.
Tyvärr saknar många ett skydd när sådant händer. Därför erbjuder
Halens Låneskydd som en extra trygghet för våra kunder.

Halens Låneskydd betalar ditt lån om oturen är framme

För dig som vill ha kontroll över kostnaden för ditt Halens privatlån och bespara dig och din familj oro oavsett vad som händer i livet erbjuder Halens försäkringen Halens Låneskydd.

Kostnaden för Halens Låneskydd är 0,45 % per månad av aktuell låneskuld, dock lägst 25 kr. Ex. Om din låneskuld är 20 000 kr kostar Halens Låneskydd endast 90 kr /månad. Kostnaden betalas på samma faktura som för ditt Halens Privatlån.

Halens Låneskydd för dig mellan 18-64 år

 • Hel arbetsoförmåga.
 • Arbetslöshet som inträffar i Sverige eller omfattas av svensk lag.

Grundkrav

 • Du är folkbokförd och bosatt i Sverige, minst 18 men inte 65 år fyllda, har en tillsvidareanställning om minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader eller är egenföretagare och ansluten till erkänd A-kassa vid försäkringens tecknande.
 • Du är frisk, fullt arbetsför och saknar kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada.
 • Du har ingen vetskap gällande förestående varsel om uppsägning, arbetslöshet eller sjukskrivning

Halens Låneskydd för dig mellan 65-75 år

 • Dödsfall p.g.a. olycksfallsskada eller sjukdom
 • Sjukhusvistelse
 • Rån

Grundkrav

 • Folkbokförd och bosatt i Sverige vid försäkringens beviljande.
 • Fyllt 65 men inte 75 år. Försäkringen kan dock inte nytecknas av personer som fyllt 74 år.
 • Du är fullt frisk och har inte kännedom om allvarlig sjukdom eller skada.

Försäkringsskyddet gäller upp till du fyller 75 år och kvalificeringskraven är anpassade efter din ålder. För dig som är mellan 18 och 64 år när du tecknar försäkringen övergår den per automatik till omfattningen i höger kolumn (se ovan) när du fyller 65 år. Är du över 65 år när du tecknar försäkringen gäller omfattningen i höger kolumn direkt.

Låneskydd tecknas i samband med att du ansöker om Halens Privatlån. Är du redan kund och vill teckna Låneskydd till ditt lån? Ring oss så hjälper vi dig att teckna försäkringen direkt via telefon.

INFORMATION OM LÅNESKYDD

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING FÖR DIG MELLAN 18 – 64 år

Vid hel arbetsoförmåga eller arbetslöshet betalas dina månadskostnader enligt låneavtalet, dagen närmast före skadedatum. Maximalt betalas 15 000 kr per månad under högst 12 månader per skadetillfälle. Låneskyddet är personligt och fortlöper automatiskt varje månad tills du säger upp försäkringen. Premien för Låneskydd betalas på samma faktura som ditt lån.

Kvalificeringsperiod – Vid nyteckning av försäkring gäller alltid en kvalificeringsperiod som är 30 dagar från försäkringens tecknande avseende arbetsoförmåga och 90 dagar avseende arbetslöshet. Detta innebär att ersättning inte lämnas för skador som uppkommer de första 30 respektive 90 dagarna efter försäkringens tecknande.

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING FÖR DIG MELLAN 65 – 75 år

Vid sjukhustvistelse i mer än 30 sammanhängande dagar eller vid dödsfall betalar försäkringen den utestående skulden enligt låneavtalet, dagen närmast före skadedatum. Maximalt betalas 30 000 kr. Försäkringen ersätter även kostnader som uppstår i samband med rån med 2 000 kr per skadetillfälle och år. Låneskyddet är personligt och fortlöper automatiskt varje månad tills du säger upp försäkringen. Premien för Låneskydd betalas på samma faktura som ditt lån.

VÄSENTLIGA UNDANTAG SOM GÄLLER FÖR HELA FÖRSÄKRINGEN

Flera undantag gäller för försäkringen, viktiga undantag är:

Försäkringen täcker inte sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till vid tecknandet av försäkringen eller vid någon tidpunkt inom 12 månader före tecknandet av försäkringen.

Psykisk sjukdom, psykiska eller nervösa besvär, samt vissa rygg- och nackbesvär är också undantagna.

Försäkringen täcker inte arbetslöshet eller varsel som du kände till eller borde ha känt till vid tecknandet av försäkringen, arbetslöshet som du underrättats om inom 90 dagar från försäkringens tecknande, arbetslöshet som är frivilligt orsakad och inte avslut av anställning som varit tidsbegränsad.

Karens – Om försäkrad efter begynnelsedagen för försäkringsskyddet, är arbetsoförmögen eller ofrivilligt helt arbetslös i mer än 30 sammanhängande dagar (karensperiod) betalas ersättning från och med 1:a dagen. Ersättning betalas med 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag av hel arbetsoförmåga eller hel ofrivillig arbetslöshet. Ersättning betalas i maximalt 365 dagar. Gällande sjukhusvistelse måste den överstiga 30 dagar innan ersättning lämnas.

ÅNGERRÄTT

Ångerrätt gäller under de första 14 dagarna efter det att du fått hem ditt försäkringsbrev och du kan när som helst under denna period säga upp försäkringen utan kostnad. Eventuell redan inbetald premie återbetalas till dig.

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

Time Finans AB är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket samt har erforderlig ansvarsförsäkring. Ansvarig tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.

För förmedlandet av denna försäkring har Time Finans AB rätt till provision. Den genomsnittliga provisionsnivån är cirka 25 % av den totala premien. Denna genomsnittliga provisionsnivå baseras på den månatliga premien samt antalet sålda försäkringar och skadeutfall. Time Finans kostnader för distributionen av försäkringen har dragits av från den ovan angivna genomsnittliga provisionsnivån.

Om du är missnöjd med Time Finans agerande i egenskap av försäkringsförmedlare kan du vända dig till Klagomålsansvarig på telefon 033 – 722 35 60 eller epost info@timefinans.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

7 + femton =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.