BIGBANK

BIGBANKs privatlån ger dig möjlighet att låna upp till 100.000 kr. Det är enkelt att ansöka om lån hos BIGBANK och BIGBANK bedömer alla ansökningar snabbt, vilket gör det smidigt att få lån.

BIGBANK lånar ut pengar till alla som uppfyller deras krav – alla är välkomna att söka lån hos BIGBANK!

BIGBANK har förnuftiga lånevillkor. BIGBANK fattar beslut om lån, utformar låneavtalet och överför lånesumman till kundens konto snabbt. BIGBANKs lånebeslut baseras på principen om ansvarsfull utlåning.

BIGBANK är en bank som specialiserat sig på inlåning och konsumentkrediter.

Det är enkelt att ansöka om lån hos BIGBANKoch BIGBANKbedömer alla ansökningar snabbt, vilket gör det smidigt att få lån!

BIGBANK är en estländskt bank specialiserad på konsumtionskrediter och inlåning för privatpersoner. BIGBANK, en av Estlands äldsta banker, etablerar nu verksamhet i Sverige. BIGBANK grundades 1992 i Tartu i Estland. BIGBANK AS finns i Estland, Lettland, Litauen, Spanien, Finland och Sverige samt erbjuder gränsöverskridande tjänster på den tyska och österrikiska marknaden. Företaget använder varumärket BIGBANK på samtliga marknader.

BIGBANKgrundades 1992 i Tartu, Estland och har idag filialer i Finland, Sverige, Lettland, Litauen och Spanien. BIGBANK AS tillhandahåller även gränsöverskridande tjänster i Tyskland, Österrike och Nederländerna.

BIGBANKs Sverige filial registrerades i januari 2012 och banken erbjuder nu konsumentkrediter på upp till 100 000 kr till privatpersoner i Sverige.

BIGBANK är en av de största bankerna specialiserade på att bevilja privatkunder lån, i de baltiska länderna. BIGBANK ägs av estländarna Parvel Pruunsild och Vahur Voll.
BIGBANKs mission är att erbjuda en snabb och tillförlitlig kredittjänst för privatpersoner. BIGBANK fokuserar på varje enskild kund och bedömer personligen kundens möjligheter till låneavtal.

Därför är BIGBANK snabbare och mer flexibla än många andra kreditinstitut.

Enkelt
Det är enkelt att ansöka om lån hos BIGBANK. BIGBANK gör en snabb bedömning av din låneansökan. Det gör att du snart vet om du får ett lån hos BIGBANK. Alla är välkomna att söka lån hos BIGBANK.

BIGBANK
BIGBANK har förmånliga lånevillkor. BIGBANK fattar beslut om lån, utformar låneavtal och överför lånebeloppet till ditt konto snabbt. BIGBANKs lånebeslut baseras på principen om ansvarsfull utlåning.

Flexibelt
BIGBANK bedömer varje kund och varje låneansökan individuellt. Hos BIGBANK kan du välja mellan olika återbetalningstider. Lånet kan du när som helst betala tillbaka före återbetalningstidens slut. BIGBANK beviljar även lån till utländska medborgare som har uppehållstillstånd i Sverige sedan tre år tillbaka.

Låna 10000 till 100000 kronor hos BIGBANK
Hos BIGBANK lånar du enkelt och bekvämt beroende på dina inkomster.
• Lånesumma: 10 000 – 100 000 kronor
• Lånetid: 6-72 månader
• Uppläggningsavgift med Telias och Nordeas e-legitimation 0 kr, via post 495 kr
• Administrationsavgift 35 kr/månad
• Räntan beräknas individuellt och är från 9%

GENOMSNITTLIG Månadsbetalning
LÅNEBELOPP 6 mån 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR
10000 1776 937 520 382 314 274
15000 2651 1394 767 658 580 398
20000 3578 1899 1065 792 658 580
25000 4401 2305 1261 916 746 646
30000 5276 2761 1508 1095 891 771
40000 7026 3674 2003 1451 1180 1019
50000 8776 4585 2497 1807 1467 1267
60000 10527 5497 2992 2164 1756 1516
70000 12277 6410 3486 2521 2045 1583
80000 14027 7321 3980 2877 2333 1804
90000 15777 8233 4475 3234 2622 2027
100000 17528 9146 4970 3591 2911 2250

* Konsumtionslånets kostnad beror på avtalsvillkoren. Om lånebeloppet är t.ex. 60 000 kronor med fem års amorteringstid och en årsränta på 16% på lånebeloppet (en serviceavgift på 35 kronor per konto och månad samt en avtalsavgift på 495 kronor tillkommer), är den effektiva årsräntan för lånet 34,6%. Avbetalning sker i fasta belopp under hela amorteringsperioden och är det totala beloppet som konsumenten måste betala.

Vem kan ansöka om lån hos BIGBANK?
• Alla är välkomna att söka lån hos BIGBANK.
• Den som ansöker om lån ska vara minst 20 år och lånet ska vara återbetalat senast vid 75 års ålder. Den sökande ska vara svensk medborgare eller permanent bosatt i Sverige och ha ett giltigt uppehållstillstånd sedan tre år.
• Den som ansöker om lån ska under månaderna som föregår låneansökan ha en bruttoinkomst på minst 120 000 kr/år.
• Den som ansöker om lån får inte ha betalningsanmärkningar.

Låneansökan
Fyll i låneansökan när du vill ansöka om lån hos BIGBANK. Därefter kontaktar BIGBANKs låneexpert dig och ni kan diskutera avtalet och vilka handlingar som krävs. För att påskynda ansökningsprocessen kan du redan då du fyller i låneansökan bifoga arbetsgivarintyg.

När du har lämnat in ansökan och de nödvändiga handlingarna kommer BIGBANK att återkomma med svar på din låneansökan. Att underteckna med e-legitimation är kostnadsfritt. Då kommer en länk sändas till din e-postadress.

För närvarande accepterar BIGBANK Nordeas och Telias e-legitimation.

I annat fall sänder BIGBANK avtalet via post mot en uppläggningsavgift på 495 kronor.
Handlingar som behövs för låneansökan
• Låneansökan
• Sökandens legitimation: e-legitimation eller pass eller annan giltig svensk id-handling (körkort eller SIS-godkända id-kort)
• Arbetsgivarintyg ska kunna uppvisas på begäran

Låneåterbetalning
• Lånet återbetalas i enligt med annuitetstabellen i månatliga jämna betalningar som omfattar räntan och amortering.
• Lånets övre gräns bestäms utifrån dina inkomster och utgifter. Vi strävar emellertid efter att vara flexibla och beakta dina önskemål.

Läs lånevillkoren noga innan du tar lån och kontakta vid behov med våra rådgivare.
BIGBANK etablerar verksamhet i Sverige

”Vi ser en inneboende potential i den svenska marknaden där det finns utrymme för aktörer som erbjuder konsumentkrediter till privatpersoner med ordnad privatekonomi, men som kanske inte uppnår storbankernas krav på bland annat säkerhet”, säger Veiko Kandla, Nordenchef för BIGBANK.
BIGBANK har sitt huvudsäte i Tartu, Estland och har funnits på den estniska marknaden i 20 år, där bankens verksamhet även omfattar inlåning. BIGBANK var en av de första estländska bankerna som bildades efter att Estland återvunnit sin självständighet. Sverige blir nu efter Finland, Baltikum och Spanien BIGBANKs femte utländska filial. BIGBANK finns även representerat i Nederländerna, Tyskland och Österrike genom gränsöverskridande tjänster.
I Sverige erbjuder BIGBANK konsumentkrediter till privatpersoner, och tackvare en webbaserad ansökningsprocess via e-legitimation effektiviserar BIGBANK låneprocessen vilket innebär att handläggningstiden, från det att ansökan kommer in till dess att lånet är godkänt och utbetalt, kunnat reduceras till under 48 timmar.
”Det är vår fasta övertygelse att en handläggningsprocess av ett lån skall gå så snabbt och smidigt som möjligt. Tack vare att vi använder oss av en webbaserad metod kan vi erbjuda detta till våra kunder utan att göra avkall på kreditkontrollen och den individuella värderingen av varje enskild ansökan”, säger Veiko Kandla.
Hos BIGBANK kan privatpersoner låna mellan 10 000 och 100 000 kronor. Oavsett lånebelopp kan kunden välja en återbetalningstid på mellan 6 och 72 månader. Det innebär att kunden själv har möjligheten att bestämma hur lånet ska betalas tillbaka och kan då anpassa lånet efter sin ekonomi. Räntan beror på det lånade beloppet och återbetalningstiden.

Frågor och svar
• Hur gammal måste jag vara för att få ansöka om lån?
Du måste fyllt 20 år och lånet ska vara återbetalt senast vid 75 års ålder. Observera dock att enbart uppfylla ålderskravet inte är en garanti för lånelöfte. Specifika löptider för lånet förekommer även.
• Får jag ha betalningsanmärkningar sedan tidigare när jag lånar hos BIGBANK?
Du får inte ha några betalningsanmärkningar när du lånar hos oss.
• Kan jag låna om jag inte är svensk medborgare?
Du måste ha uppehållstillstånd i Sverige sedan minst 3 år för att låna hos oss.
• Vilken inkomst måste jag ha för att låna hos er?
Du måste ha en fast inkomst på minst 120 000 kr/år från anställning eller ålderspension.
• Kan jag låna om jag har inkomst från sjukpension?
Nej, men du kan låna om du har en inkomst från ålderspension på minst 120 000 kr/år.
• Hur stor blir min månadskostnad?
Med hjälp av vår kalkylator kan du snabbt och enkelt få fram vilken summa du ska betala varje månad.
• Hur går det till att teckna ett lån hos er?
Först fyller du i låneansökan på hemsidan. Efter att du har fyllt i låneansökan, kommer en lånehandläggare att kontakta och vägleda dig.
• När får jag mina pengar?
När din låneansökan har blivit godkänd av oss och vi har mottagit ett underskrivet lånekontrakt från dig som du har skickat i retur tar normalt 2 till 4 bankdagar innan pengarna finns på ditt konto.
• Hur betalar jag tillbaka lånet?
Du kommer att få en låneavi hemskickad varje månad.
• Hur lång återbetalningstid kan jag få?
Upp till 72 månader.
• Kan jag betala tillbaka lånet innan lånetiden gått ut?
Självklart går det att betala tillbaka lånet innan återbetalningstiden löpt ut. Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.
• Kan jag ångra mitt lån?
Du har 14 dagar på dig att ångra ditt lån, enligt Distansavtalslagen (SFS 2005:59). Ångrar du dig ska du kontakta vår kundtjänst inom 14 dagar.
• Är räntan fast eller rörlig?
Räntan är alltid fast under hela kredittiden.
• Vad händer om jag är sen med min betalning?
Om vi inte har fått in betalningen på förfallodagen skickar vi betalningspåminnelser. Förseningsavgiften är på 125 kronor och det tillkommer även en påminnelseavgift på 50 kronor för påminnelsebrevet. Dröjsmålsränta tillkommer på den försenade betalningen.
• Vad händer om jag inte betalar trots påminnelse?
Om betalningen inte kommit in efter de påminnelser vi skickat sägs lånet upp till betalning i sin helhet och du påförs en avgift enligt gällande prislista. Ifall inte betalning sker innan uppsägningen förfaller till betalning kommer ärendet att skickas till inkasso och då tillkommer en inkassoavgift enligt gällande prislista.
• Vad är en e-ligitimation och hur får man en e-legitimation?
E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som fungerar som id-kort och är en personlig signatur på internet. Att signera med sin e-legitimation är precis lika juridiskt bindande som en handskriven underskrift. I Sverige kan man skaffa e-legitimation via sin bank eller via Telia. Det finns olika beteckningar: Bank ID, Nordeas e-legitimation eller Telia e-legitimation. Du kan ansöka om e-legitimation via din internetbank. För att skaffa e-legitimation måste du ha svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige. För närvarande accepterar vi Nordeas och Telias e-legitimation.
• Vilka kostnader tillkommer hos er?
• Utöver ränta tillkommer uppläggningsavgift och adminsitrationsagift enligt gällande prislista. Uppläggningsavgift genom post är 495 kronor och ippläggning genom e-legitimation är kostnadsfritt.
• Vad är Autogiro?
Autogiro är en trygg och säker tjänst via din bank. Inga pengar dras från kontot utan att du vet om det. I god tid i förväg får du besked om hur mycket som kommer att dras från ditt bankkonto. Dessutom har du möjlighet att stoppa betalningen om något inte stämmer. För närvarande erbjuder vi inte autogirotjänst men vi hoppas att kunna åtgärda detta snarast.
• Serviceavgifter
• Giltig fr.o.m. 2012-06-01
LÅNETJÄNSTER
Avtalsarvode
Avsluta lånekontrakt och öka kreditbeloppet (ytterligare lån)
– uppläggningsavgift via e-legitimation från Telia och Nordea 0 Kronor
– uppläggningsavgift via post 495 Kronor
Kontraktsändringar
Senarelägga förfallodag av månatlig betalning 0 Kronor
Ändring av förfallodag av månatlig betalning (avser hela betalningsplanen) 495 Kronor
Ändring av övriga villkor i kontraktet 495 Kronor
Förseningsavgifter
Förseningsavgift 125 Kronor
Betalningspåminnelse 50 Kronor per brev
Meddelande om uppsägning 300 Kronor
Inkassoavgifter
Inkassokrav 160 Kronor
Avbetalningsplan 150 Kronor
Övriga avgifter
Administrationsavgift 35 Kronor per månad

TILLÄGGSTJÄNSTER

Saldobesked för lånet (endast via e-post) 0 Kronor
Övriga avier 100 Kronor
Kopia av handling Första sidan 100 Kronor, följande sidor 5kr/st

• Vid fall som anges i lagen, skall moms åläggas på priserna av tilläggstjänsterna i den omfattning som anges i lagen.
• Serviceavgifterna finns tillgängliga på BIGBANK AS Sverige filials hemsida (www.bigbank.se) och alla bankkontor i BIGBANK AS Sverige filial.
• BIGBANK AS Sverige filial äger ensidig rätt att ändra serviceavgifterna i den omfattning som beskrivs i de allmänna villkoren för BIGBANK AS Sverige filial.
Låna klokt
Hur kan jag förutse betalningssvårigheter?
Om du besvarar någon av följande frågor med ”JA” bör du vara medveten om risken för betalningssvårigheter och vidta förebyggande åtgärder.
• Du eller någon familjemedlem har blivit uppsagd eller löper risk för att bli arbetslös.
• Du tar varje månad lån före löneutbetalningsdagen till exempel av vänner, föräldrar eller snabblånsföretag.
• Du gör ofta spontana och dyra impulsinköp som överstiger dina tillgångar.
• Du spenderar för mycket pengar på tjänster och saker som du inte nödvändigtvis behöver och därför måste du i slutet av månaden spara in på nödvändigheter såsom mat).
• Du flyttar ständigt fram betalningen av räkningar till kommande period (och tror att du kommer att ha mera pengar kvar nästa månad).
• Du köper för ofta olika produkter och tjänster på avbetalning.
• Du står inför stora utgifter, till exempel reparationer eller nödvändiga inköp av hemelektronik, som du endast kan finansiera med egna medel.
• Familjen har en leasingbil och/eller hyresbostad med höga utgifter samtidigt som familjens inkomster har minskat eller håller på att minska.
• Familjen väntar barn.
• Det förekommer missbruk i familjen, till exempel alkohol, spel, narkotika osv.
• Du är borgensman för andra personers lån.
Vad ska jag göra om jag råkar ut för betalningssvårigheter?
Följ nedanstående anvisningar om du märker att du har betalningssvårigheter och inte kan återbetala ett lån du tagit hos oss:
• Kontakta oss genast. I stället för att låta problemen växa gäller det att snabbt hitta en lösning. Om dröjsmålet endast inträffar en gång är det möjligt att ändra betalningsdagen en gång. Om problemet är långvarigt kan betalningsdagen för hela återbetalningstiden ändras. Om inkomstminskningen är bestående kan lånetiden förlängas och då minskar de månatliga delbetalningarna. Om ovanstående råd inte hjälper dig är du välkommen att kontakta våra lånerådgivare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tjugo + 16 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.